Основните приоритети относно селското стопанство на румънското председателство са свързани с преговорите върху законодателните предложения, свързани с реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС), в контекста на многогодишната финансова рамка 2021-2017. 
 
 
Това стана ясно по време на заседанието на Съвета на ресорните министри. 
Като други приоритети бяха посочени иновациите, научните разработки в областта на селското стопанско, протеиновите култури, здравето на животните и биоикономиката. 
 
В тази връзка, още в края на октомври председателят на българската Селскостопанска академия проф. Васил Николов обяви, че се подготвя стратегия за биоикономика. 
 
Иначе, румънският агроминистър Петре Даея заяви пред колегите с в Съвета, че: 
„ОСП има огромен принос в развитието на кохезията на селските райони и запазването на жизнеността и конкурентоспособността на европейското селско стопанство. Затова е важно да имаме модерна и добре функционираща ОСП. Ще работим сериозно, за да достигнем тези резултати“. 
 
Снимка: Съвет на Европа 
 
Съветът обмени мнения за новия модел на прилагане на ОСП след 2020, като фокусът бе обърнат към финансовата дисциплина, сроковете на изпълнение и възможните отклонения. 
Във връзка с организацията на единния пазар, Съветът обърна внимание на лозарството, като се повдигнаха въпроси за отварянето на пазари за нови винени сортове.
 
В края на заседанието Комисията информира министрите относно идеите си за зелена архитектура. 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg