Център за професионално обучение към ЕВРО-АЛИАНС ООД публикува нови дати за стартиране на безплатни курсове за РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ  с издаден УИНЗС номер

Професионален курс от 150 учебни часа, 17 дни
Тема: „Агроикономика, растителна защита и устойчиво земеделие“

Дати за стартиране на групите:
12 март 2024 г., вторник
9 април 2024 г., вторник


Получавате знания в следните области:
- Аграрна икономика;
- Основи на растениевъдството и хранителни елементи на растенията;
- Основи на растителната защита;
- Продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
- Агроклиматология и опазване на околната среда;
- Агробиология и принципи на устойчивото земеделие;
- Бизнес среда и екологична стратегия на фирмата.

Какви са предимствата?


- Изцяло безплатно обучение, финансирано по ПРСР 2014-2020;
- Удостоверение за професионално обучение Образец на МОН 3-37 с тема на курса „Агроикономика, растителна защита и устойчиво земеделие“ с продължителност 150 учебни часа;
- Издаденото удостоверение може да се представи пред Областни дирекции за безопасност на храните в страната за издаване на Сертификат  за професионален потребител на продукти за растителна защита;
- Получавате знания по актуални теми за земеделските стопани;
- Обмен на мнения и опит с професионални лектори и колеги;
- Могат да участват, както регистрирани Земеделски стопани , така и наети на безсрочен трудов договор лица към ЗС по чл.67 от КТ.

Какъв документ ще получа? 


Удостоверение за професионално обучение 3-37, което може да се прилага към документите при кандидатстване за субсидии, директни плащания и програми за млади фермери.

Кога и къде?

В учебната база на Евро-Алианс в град Пловдив, ул. „Самара“ № 13 (до хотел Санкт Петербург) по обявените дати за стартиране на групите.
Групите стартират по график при запълване на бройката от 30 обучаеми лица.

Евро-Алианс осигурява професионално обучение в съвременно оборудвана база, с хабилитирани преподаватели от Аграрен университет – Пловдив, възстановяване на транспортните разходи от населеното място на обучаемия до град Пловдив и обратно,  настаняване в хотел минимум 3*, пълно изхранване на обучаемите – закуски, обяди, вечери в ресторант „Алианс" (в сградата на Евро-Алианс).   

Как да се запишете?

Изтеглете и попълнете
Заявление за участие в курс 150 учебни часа линк

И го изпратете на e-mail: [email protected]

Още за Евро-Алианс ООД и проекта може да научите на www.euro-alliance.net