Изкупвачите на сурово краве мляко вече няма да учредяват банкови гаранции. Това е едно от измененията в Закона за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.), приет от ХLIІ Народно събрание на 1 ноември 2013 г.

С това изменение отпада задължението на изкупвачите на сурово краве мляко да учредяват банкови гаранции в полза на Държавен фонд „Земеделие“, при кандидатстване за одобрение, както и да подновяват същите за всеки следващ квотен период, съобщиха от Фонда.

Изменението влиза в сила от днес, 18 ноевмри 2013 година, като всички учредени до момента банкови гаранции ще бъдат освободени в едномесечен срок по надлежния ред.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!