Правителството одобри проекта на Протокол за сътрудничество между българското Министерство на земеделието и храните и Министерството на земеделието и развитието на селските райони на Румъния.

 

Протоколът има за цел чрез обмяна на опит, информация, научни изследвания и координиране на общи преговорни позиции да развие и укрепи сътрудничеството по отношение на Общата селскостопанска политика (ОСП), земеделието, животновъдството, растениевъдството, безопасността на храните, борбата с болестите при животните и съвременните методи за откриването им, ветеринарномедицинската дейност и сертификацията.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!