Като ротационен председател на Съвета възнамеряваме да организираме провеждането на фокусирани дебати в ЕС по съобщението на ЕК относно бъдещето на ОСП. Целта на дискусиите е да се проведе обмен на мнения между министрите, за да се подпомогне Комисията при изготвянето на законодателните предложения. Бъдещето на ОСП ще бъде обсъдено и на неформалната среща на министрите на земеделието в София през месец юни 2018 г.
 
 
Това заяви зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева, в рамките на дебат, посветен на съобщението на ЕК, относно рамките на ОСП след 2020 година.
 
По думите й България подкрепя предприетите през последните години промени на ОСП, целящи повишаване на пазарната ориентация на европейското земеделие и стабилизиране на единния пазар на ЕС.  
 
„Считаме, че европейският модел на земеделие е доказал своите предимства и жизнеспособност и това налага запазване и по-нататъшно развитие на ОСП, в условията на новите  предизвикателства“, обясни ти и добави:
 
„Бъдещата ОСП трябва да бъде политика, която отговаря на настоящите икономически, социални и обществени изисквания. Непрекъснатото усложняване на прилаганите схеми и мерки за подпомагане причиняват големи трудности за фермерите и за администрацията.
 
Необходими са  реални и ефективни действия за опростяване на ОСП. С цел гарантиране на дългосрочна стабилност и предвидимост за селскостопанския сектор, в контекста на обсъжданията на ОСП след 2020 г. фокусът следва да бъде върху подобряване на сегашната структура и мерки на политиката и интегрирането им с други политики, а не върху преразглеждането на основната политика. Тя трябва да бъде разбираема, с ниско ниво на бюрокрация, за да се улесни осъществяването на ролята й по отношение както на земеделските производители, така и на потребителите. Общата селскостопанска политика трябва да е пазарно ориентирана, с опростени правила и гарантирано финансиране за тяхното прилагане, основана на принципите на солидарност и социална справедливост, като не се допуска намаление на финансирането, за да се избегнат сътресения в сектора“.
 
В дискусията участваха още заместник-министър д-р Лозана Василева,  представители на Европейската комисия и на Министерството на земеделието, храните и горите.