Действията на държавата по лабораторния контрол на вносните храни на южната ни граница продължава. Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) гони от помещенията на ГКПП „Капитан Андреево”скандалната фирма, която в миналото извършваше граничния фитосанитарен контрол.

Важните срокове през юли

Частната фирма „Евролаб 2011“ трябва да напусне помещенията, които заема на "Капитан Андреево", информира Свободна Европа, като се позовава на Заповед, издадена от директора на Агенцията проф. Христо Даскалов. Срокът за изпълнение на нареждането е 14 дни.

Дружеството трябва да опразни всички помещения, които държи без правно основание във връзка с договор за наем на граничния пункт.

В разпореждането се допуска предварително изпълнение, което означава, че е задължително фирмата да бъде изведена веднага от помещенията на държавата. Според Заповедта „Евролаб 2011“ незабавно трябва да преустанови лабораторната си дейност на границата заради конфликт на интереси.

През юни административните съдилища в София и в Хасково последователно отхвърлиха като неоснователни жалбите от „Евролаб 2011“ срещу БАБХ, съобщиха от Агенцията по храните. Установено е, че липсват данни и доказателства Агенцията да е извършила неправомерни действия срещу дейността на оператора.

Жалбоподателят е посочил в искането си, че служителите му не са допуснати да извършват товаро-разтоварителна дейност и да изпълняват функцията на Оператор по смисъла на Регламент ЕС 2017/625 на Европейския парламент и Съвета от 15 март 2017 г. на ГКПП „Капитан Андреево“.

Съдът е установил липса на данни и доказателства в подкрепа на извода, че към датата на подаване на искането и понастоящем, се извършват фактически действия по недопускане на служителите на „Евролаб 2011“ да осъществяват посочените дейност и функция.