Българска асоциация „Биопродукти” (БАБ) инициира процедура по свикване на извънредно заседание на Тематичната работна група за разработване на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., съобщи за Фермер.БГ Веселина Ралчева, член на УС на БАБ и член на Тематичната работна група. Асоциацията е силно обезпокоена от факта, че работната група не работи и не е свиквана повече от три месеца, категорична е Ралчева.

 

БАБ е изпратила писмо до членовете на работната група и до представителите на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) в нея с настояване за спешното свикване на тематичната работна група от нейния председател, за да започне обсъждането и разписването на окончателен варианта на бъдещата ПРСР 2014-2020 г. "В началото на тази година със Заповед на министъра на земеделието и храните беше сформирана Тематична работна група за разработване на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

Въпреки закъснението, с което беше създадена тази работна група, въпреки промените в ръководния екип на МЗХ, многократно бяхме уверявани, че закъсненията в сроковете ще бъдат преодоляни и тематичната група ще заработи ефективно. Смятам, че проявихме достатъчно търпение. Вместо активна работа в създадените групи към екипи по подготовката на ПРСР, каквито бяха създадени, както и в заседания на цялата Тематична работна група, сме свидетели на пълно мълчание вече в продължение на 3 месеца. Последното заседание на Тематичната група беше на 02.08.2013 г, а както знаете, в правилата за работа на ТРГ, чл.6, е записано, че заседанията се свикват от председателя най-малко веднъж на два месеца”, пише в писмото.

 

Според Веселина Ралчева още по-смущаващи са фактите, че фермери и аграрни браншови организации получават покани за представяне на бъдещата ПРСР на различни форуми. „Странно е как тази програма ще бъде представена официално, след като дори не е дискутирана и обсъждана, камо ли приета, от съставената специално за нейната разработка Тематична работна група", пита Ралчева. БАБ е изразила в писмото своето настояване за спешното свикване на тематичната работна група от нейния председател, за да започна обсъждането и разписването на окончателен варианта на бъдещата ПРСР.

 

Тъй като това не е направено до края на миналата седмица, Асоциацията, подкрепена от над 15 члена на Тематичната работна група, представители на неправителствения сектор, ще входира в понеделник, 11 ноември, в МЗХ искане за свикване на извънредно заседание на Тематичната работна група, съгласно чл.6, ал. 2 - по искане на една пета от състава на групата.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!