Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще се включи във всички законосъобразни инициативи и прояви на мирен протест, организирани от браншовите организации в България относно въведеното изискване с Наредба H-18, фермерите да оборудват съдовете си за зареждане на горива с нивомери и касови апарати. 
[news]

В свое становище АЗПБ връща предложението си от януари тази година по повод промените в чл.118 на ЗДДС и измененията на наредба Н-18, отправено към Министерство на Финансите. АЗПБ припомня предложението си в частта: Въвеждане на регистрация в НАП за всички обекти и съдове. А именно те да са както следва:
– съдове до 10 тона /до 10 тона невкопани системи/ да не подлежат на регистрация в НАП, за тях да остане до сега действащия режим на контрол;
– съдове с вместимост между 10 и 20 тона да подлежат на регистрационен режим;
– съдове с вместимост над 20 тона, както и всички ведомствени бензиностанции, да подлежат на оборудване с нивомерна и електронна система.
 
В частта превоз на горива АЗПБ настоява да се извършва при спазване на ADR конвенция и Наредба за превоз на опасни товари.
 
От Асоциацията посочват, че не одобряват „несъобразяването на МФ към горепосочените предложения, целящи съхранение и оцеляване на „малкия“ производител. Борба с лобистки кръгове, облагодетелстващи единствено големи бензиностанции и фирми за производство и продажба на нивомери“ и апелират за „адекватна реакция“ на МФ относно казуса. 
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!