Специализирана нормативна уредба, насочена към борбата с антракса по животните, подготвят от аграрното министерство.

Внимание, животновъди, бум на Син език в Македония!

Антраксът е смъртоносна болест по животните и човека, която протича предимно остро. Заболяването се причинява от грам положителна спорообразуваща бактерия Bacillus anthracis. В организма на животните и в хранителни среди образува капсули, а в присъствие на кислород и температура от 12 до 42 градуса - и силно устойчиви спори. При естествени условия боледуват всички тревопасни и всеядни животни, а понякога и хищници. 

Най-чувствителни са: козите, овцете и елените, след това говедата, биволите, камилите, конете. Човекът също е силно възприемчив.

Източници на инфекцията са болните и труповете на умрелите от антракс животни. Опасност крият и заразените участъци от пасища, водопой и терени около трупните ями.

Проектът на Наредба за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта антракс по животните и за условията и реда за прилагането им включва общи и специфични мерки за превенция, както и указание за действия, когато има съмнение за зараза.
Специфичните ветеринарно-профилактични мерки включват ваксинация на възприемчивите животни и извършването на диагностични и лечебно-профилактични третирания с ветеринарномедицински продукти.

При биволи, кози и свине профилактичната ваксинация може да се извършва само по преценка на БАБХ в зависимост от епизоотичната обстановка.

За какво да внимават стопаните

При съмнение за наличие на болест по животните, проявяваща се със значително намаляване на продуктивността по неустановени причини или при внезапна смърт на животно, особено ако се наблюдават големи горещи отоци по шията и корема, колики, висока температура и изпражнения с кръв, се свържете с ветеринарния лекар на стопанството. Той трябва да уведоми областния ветеринар, който да пристигне на инспекция. Мерките, които се предприемат, са следните:

- изолират се болните животни, като останалите се термометрират и се преместват в друго помещение;

-  болните животни се оставят в изолационното помещение или се задържат в общото помещение, в което са били до момента; 

 - когато животното е умряло, се прави оглед на трупа, без да се отваря за аутопсия, покрива се с материали, които да предотвратят достъпа на насекоми до трупа;

 - забранява се дрането и отварянето на трупа, както и всякакви кръвни манипулации на останалите животни от засегнатото стопанство;

 - предприема се незабавно лекуване на болните и контактни животни с антибиотици и противоантраксен серум. Информацията за извършеното лечение се документира.

Когато в животновъдния обект има съмнение или е потвърдено огнище на антракс, със заповед на изпълнителния директор на БАБХ се забранява: вкарване и изкарване на животни от всички видове включително паша на животни, изкарване на животински продукти, изхранването с фураж, докато не се изключи възможността на проникване на инфекцията чрез него, прегрупиране на животни в животновъдния обект, използване на мляко от болни животни и съмнително болни, извършване на аутопсия на трупове и одиране на кожи, хирургически операции, влизане на външни лица и транспортни средства, които не са свързани с обслужването на обекта, водопой от общ водоизточник, търговия с животни и продукти от животински произход, извършване на други дейности свързани с придвижване на животни.

Цялата проектонаредба за ограничаване на болестта антракс можете да видите тук. Общественото обсъждане продължава до 9 септември.