Фирма Amazone представя новият XTender, който предлага гъвкаво приложима бункерна система за пасивна почвообработка. Навесният бункер дава възможност да се тори или сее в комбинация с почвообработваща машина. По този начин може да се извърши например основно наторяване, балансиращо наторяване за разлагане на сламата, първоначално наторяване за междинни култури или само сеитба на междинни култури.  
 
Ядрото на XTender е напорен бункер с обем 4 200 л, разделен на две еднакви по големина половини. По този начин XTender може да се използва за едновременното подаване на тор и семена или на два различни вида тор. Бункерът е конструиран по метода на дъбокото изтегляне без ръбове, ъгли и заваръчни шевове, така че торът или семената за посев безпроблемно да могат да се плъзгат надолу. Рамата на бункера е разработена за трактори с мощност до 600 КС и се отличава с агрегатиране към трактора с оптимален център на тежестта.   
 
Комфортно обслужване
Към дозиращата система на XTender спадат два електрически задвижвани дозиращи елемента за променливи количества на подаване между 20до 4000 кг/дка, които се настройват от тракторната кабина. В зависимост от семената за посев респ. структурата на тора може да се избира между различни дозиращи валци. Като допълнително приспособление освен това Amazone предлага познатият от сеитбената техника TwinTerminal 3.0.  
 
За обслужване може да се ползва или Amazone ISOBUS терминал, или ISOBUS-терминала на трактора. Благодарение на управлението чрез ISOBUS е възможно и диференцирано наторяване на частичните широчини. През големия отвор на бункера XTender може да се зарежда бързо и лесно.
 
 
Зъбци за подаване на тор и нов ботуш C-Mix 40  
За да се комбинира XTender с култиватор Cenius-TX на Amazone, производителят предлага специални зъбци за подаване на тор, които могат да се комбинират с ботуш C-Mix 80, 100 или 40. Посредством регулируема подаваща ламарина на зъбците  може да се настрои дълбочината на полагане на тора зад ботуша. 100% в почвата, 50% в почвата/50% на повърхността или 100% на повърхността. 
 
Amazone разработи новия ботуш C-Mix 40 специално за разрохкване на почвата на дълбочини до 30 см. В сравнение с ботуша C-Mix 80 той се отличава с намалена тягова потребност. На върха на ботуша се намита пластина от твърда сплав, която намалява надлъжното износване, така че по време на целия период на експлоатация на ботуша няма необходимост от корекция на работната дълбочина.