След като още през 2011 г. имаме одобрение от ЕК за държавни помощи за акциза на горивата за земеделие, с днешна дата битката вече е спечелена, заяви Дора Ненова, директор на Дирекция „Държавни помощи и регулация“ в Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Тя припомни, че за да се случи това трябваше да бъде направена промяна в два закона – Законът за акцизите и данъчните складове и Законът за подпомагане на земеделските производители. Промените са факт, което означава, че схемата може да се прилага.

 

„Нотификацията от 2011 г., обаче, приключва действието си в края на 2013 г. Затова МЗХ през октомври уведоми ЕК, че искаме да се удължи действието на схемата и до дни очакваме положителен отговор. Това ще ни даде възможност да започнем прием на първоначалните декларации“, съобщи Ненова. По закон декларациите трябва да бъдат внесени до края на годината, но тъй като още не е ясно началото на приема им, от МЗХ имат готовност да удължат срока за подаването на декларациите със заповед на министъра.

 

Приемът на първоначалните декларации се очаква да започне в началото на декември. Междувременно текат обучение на експертите от системата на МЗХ по места с цел схемата да бъде лесна за администриране и за прилагане. Схемата ще е в 2 етапа.

 

Първият е подаването на първоначалните декларации, като в него е включено и раздаването на ваучерите за гориво. Това ще се случи в периода от 1 април до 15 май 2014 година. 84 милиона лева за финансовата 2014 година ще бъдат раздадени във вид на държавна помощ за намалена акцизна ставка за газьол, използван за земеделски нужди. От схемата ще могат да се възползват всички земеделски производители, регистрирани по Наредба 3.

 

Дора Ненова разясни пред зърнопроизводители подробно схемата и как тя ще се прилага в България. На базата на подадените първоначални декларации в общинските земеделски служби по места, ще се види реалното количество гориво, необходимо на земеделските производители за 2014 г. Това количество гориво ще бъде съотнесено към наличните 84 млн. лв. по схемата и така ще бъде изчислена отстъпката на декар. На първия етап фермерите трябва да заявят прогнозно площта земя, която ще обработват или броят животни, които ще отглеждат.

 

Земеделските производители ще са длъжни да водят дневник за всички земеделски дейности, които провеждат. А на сайта на МЗХ ще бъде качен калкулатор, за да могат сами да изчисляват разходите си по специална методика, която също ще бъде качена на сайта на МЗХ. Ваучерите за гориво ще бъдат с няколко степени на защита, информира още Дора Ненова. Вторият етап на прилагането на схемата е свързано с подаването на окончателните декларации. Това ще се случи през 2015 г. на базата на попълнен дневник и фактури за изразходвано гориво.

 

ЦЯЛОТО ВИДЕО ГЛЕДАЙТЕ ВЪВ ФЕРМЕР.БГ TV:

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!