Агросекторът е обявил над 1 106 свободни работни места през февруари 2014 г., показва статистиката на Агенцията по заетостта. В същото време данните показват, че над 14 000 безработни са започнали работа през месец февруари 2014 г. като 13 309 от тях са намерили реализация на първичния пазар, в това число и аграрния сектор.

 

12.2% е равнището на безработицата през февруари 2014 г. То се запазва непроменено спрямо предходния месец. В сравнение с февруари 2013 г. равнището на безработица е с 0.2 процентни пункта по-високо. Запазването се дължи на значителния спад на входящия поток от новорегистрирани безработни в бюрата по труда и на по-големия брой устроени в реалната икономика, показват анализите на Агенцията по заетостта. В бюрата по труда през месеца са обявени общо 13 136 места в реалната икономика и по програми за заетост.

 

Търсенето на работна сила на първичния пазар за втори пореден месец нараства. На първичния пазар в бюрата по труда са заявени 12 460 работни места, с 1492 места повече от януари 2014 г. Повече от 2/3 от местата са заявени от частния сектор (68.2%) - частните работодатели са обявили общо 8 499 места. Аграрният сектор е на второ място по брой заявени свободни работни места през този месец.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!