Депутатите от земеделската комисия в Народното събрание отхвърлиха ветото на президента Румен Радев, наложено върху Закона за посевния и посадъчния материал, в който бяха прокарани поправки, позволяващи застрояване на земеделски земи, съобщи БГНЕС. 
 
Така се дава амнистия на собствениците на ниви, които са сменили предназначението им, но не са реализирали строителство в срок, като им дава право на инвестиции, вместо земите да станат отново земеделски. Предложенията за промени в закона за посевите са били направени устно от Йордан Апостолов от „Обединени патриоти" между първо и второ четене в Комисията по земеделието и храните в края на 2017 г., припомня „Дневник“.  
 
В средата на декември тези изменения бяха одобрени на второ четене от депутатите от ГЕРБ, „Обединени патриоти" и БСП в комисията. 
Президентът Радев наложи вето върху закона преди дни с мотива, че новите правила не изпълняват конституционното задължение на държавата за закрила на земеделските земи и промяна на предназначението им само по изключение при доказана нужда.
 
Ветото бе отхвърлено с 12 гласа „за” и 9 гласа „против. 
При приемане на закона в пленарна зала собственикът на земята ще трябва да подаде искане пред съответната земеделска комисия, в което да посочи номера на старото разрешение и датата на издаването му. Към документите трябва да се приложи документ за собственост или учредено право на строеж, актуална екологична оценка на инвестиционното намерение, както и влязъл в сила подробен устройствен план. Решението на комисията ще губи правното си действие, ако в 3-годишен срок собственикът не поиска издаване на разрешение за строеж или ако до шест години не го започне.
 
Собствениците на земи, които са платили такса за смяната на предназначението, няма да плащат отново, ако тя съвпада с актуалната тарифа. Разликата с тарифите ще бъде доплащана или ще бъдат връщани пари. Земеделските комисии ще са длъжни в срок до един месец да препотвърдят или да отхвърлят искането.
 
Законът предвижда давност на разрешителни от 3 и 5 години. Това означава, че ако собственик на земя, който има строително разрешение, не е започнал строеж в рамките на 3 или 5 години, губи разрешителното си и трябва да мине отново през процедурата, за да получи ново разрешително.