Развиване на мрежа от знания, за да се повиши информираността и целенасоченото усъвършенстване на здравния мениджмънт в производството на свине и това да доведе до намаляване на използването на антибиотици. Това е темата на брой 94 на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации
 

Антибиотиците 

 
Антибиотиците изиграха сериозна роля в борбата с инфекциите при хората и животните през годините. Въпреки това бактериите развиха резистентност към атнибиотиците и има изследвания, които доказват, че тя се увеличава. 
“Антибиотиците ще губят все повече ефективността си и тяхната употреба трябва да бъде намалена до минимум през следващите няколко години”, казва д-р Hendrik Nienhoff (Swine Health Service, Lower Saxony) от германската оперативна група PIG HEALTH Lern-Netzwerk.
 
“Тъй като употребата на антибиотици зависи от различни фактори, За да бъде намалена употребата при свинете, свиневъдите се нуждаят от подход, който да отговаря на спецификата на фермата, както и на факторите, влияещи на здравето на животните”, посочва от своя страна един от партньорите в оперативната група – д-р Hubert Gerhardy.
 
В опита си да намерят решение, девет свиневъда, ветеринари и няколко експерта и учени от фермерската организация VzF са сформирали оперативната група, като идеята им е проектът Learning Factories (Фабрики за знания) да развие Learning network (Мрежа за знания), за да подобри здравния мениджмънт в свинефермите. 
 

Фабрики за знания 

 
Работният процес (особено този, който е свързан с потребители) трябва да бъде подобряван постоянно. Един от инструментите, които са внедрени и помагат да се увеличи продуктивността, като в същото време се намалят до минимум загубите, е инструментът Kaizen. Той подобрява кръговете на планиране, производство, проверка и действие. Работейки с инженери, оперативната група доказва, че прилагането на инструмента в свинефермите е възможно, като по този начин ще се подобри здравето на свинете и ще се намали употребата на антибиотици. 
 

Мрежа за знания 

 
По време на проекта се провеждат работни срещи на два пъти в годината, като така се съгласува работата на всички участници, обменя се опит, коментират се методи и резултати. Реално по този начин се подобрява хигиената във фермите и управлението им. Мерките се формулират по време на тези работни срещи и се прилагат във фермите, като през това време се извършват подробни наблюдения. 
 
Посещенията в наблюдаваните ферми от ветеринарите, съветниците и фермерите, също са редовни. Накрая, ефектът от прилаганите мерки се анализира. 
 

Ефектът от проекта (до момента)

 
Знанията от различните направления се комбинират и се разработват нови решения, за да се подобри осведомеността за това колко важна е хигиената, за да се намали употребата на антибиотици. 
 
Причините, които мотивират фермерите да продължават с прилагането на мерките от проекта и да променят навиците си в управлението, не само финансови или икономически. 
Решенията на свиневъдите са повлияни от техните ценности, отношение и от експертизата на консултантите, чието мнение стопаните уважават. 
 
След финала на наблюдения се предвижда да се изготви наръчник, който да помага на свиневъдите в процесите, свързани с процесите на здравеопазване във фермите. Така опитът, натрупан от оперативната група ще подобри работата в свинефермите. 
 
94 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-Агри и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!