Международното земеделско изложение АГРА се утвърди като най-мащабното събитие за агробизнес на Балканите. Неговото 31-во издание ще се проведе от 20 до 24 февруари в Пловдивския панаир заедно с международните изложби ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ. 

Форумът съчетава най-високите постижения в науката и бизнеса с най-полезните практики за фермерите и специалистите. Обхваща всички сектори и направления на аграрната икономика. 

Чрез организацията на АГРА Международен панаир Пловдив подкрепя устойчивото развитие на бизнес средата и фирмите в бранша. Изключително ценно в тази задача е партньорството с Асоциацията на производителите и вносителите на агротехника и технологии (АГРОТЕХ). Благодарение на това партньорство се реализира най-голямата експозиция на едра земеделска техника на закрито. 

Най-модерните технологии, машини и съоръжения за земеделие и животновъдство ще бъдат експонирани в пет палати. Към момента са наети и над 20 000 кв. м открити площи. 

Международната изложба АГРА се наложи в специализираните среди като платформа за иновации, рационализации и нововъведения в земеделието. Предстоящото 31-во издание ще отговори на най-високите очаквания за интересни новости. 

За първи път в рамките на АГРА 2024 посетителите ще видят специализирана експозиция на технологии и средства за съхранение, преработка и обработка на зърно, представени от компании лидери в бранша. 

Зърнопроизводителите могат да се запознаят с иновативни системи и модели за вентилация на зърно в хоризонтални складове, изградена от телескопични тръби; система за мониторинг на температура на зърно в складове и силози; машина за охлаждане на зърно; машина за белене на слънчоглед; машини за обработка на ориз и оризова арпа; машини за почистване и калибриране на зърно. 

Специален акцент в експозицията е производството на енергия от ВЕИ в земеделските стопанства. В изложбеното пространство SPP EXPO (СПП ЕКСПО в Палата №13) фермерите ще разберат как да добавят стойност към реалното производство чрез последно поколение ВЕИ централи и модерни соларни активи. Добавената стойност създава устойчивост, акцентират изложителите на тези иновации.