Силно изразена тенденция на растеж се наблюдава при цените на едро на овчето и агнешкото месо, се отчита в последния анализ на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА).

Животните в студените кошари ядат повече, но напразно

Данните сочат, че от април 2020 г. насам ценово при тези меса се наблюдава стабилност – между 12,70 и 12,77 лв./кг, което е увеличение с 8,6% на годишна база

Не така стоят нещата при свинското. Последиците от Африканската чума, изразяващи се в намалено поголовие, се отразиха негативно върху равнището на производството през изминалата година. За периода януари-септември 2020 г. в кланиците са произведени 45,9 хил. тона свинско месо, което е понижение с 22,7% на годишна база. 

"Пандемията от COVID-19 също предизвика пазарни смущения и свиване на търсенето, което доведе до спад в цените след юни 2020 г. Низходящият ценови тренд продължава да бъде поддържан от повишеното предлагане на европейския пазар, резултат от въведените ограничения за внос на свинско месо от Германия в Китай", коментират анализаторите, но са категорични:

Въпреки това българските цени остават по-високи от средноевропейските. 

От САРА отчитат, че до юли месец на изминалата година цените на тон кланично тегло на говеждото и телешко месо се задържат над нивото от 2019 г., но започват да се движат надолу след понижението в цените на свинското, отбелязвайки спад средно с 9% за петте месеца спрямо същите на предходната година. Очакванията са средногодишното ценово равнище да продължи тенденцията на растеж, наблюдавана през последните години, достигайки 4,35 лв./кг сравнено с 4,23 лв./кг през 2019 г. и с 4,15 лв./кг през 2018 г. 

“Ефектът на заместването между свинско и пилешко месо беше подсилен през настоящата година, под влияние на високите цени и понижените доходи, следствие от кризата с COVID-19. Оценките за средногодишната цена на пилешкото е около 2,86 лв./кг, което е под средната за 2019 г. – 2,95 лв./кг.”, пише още в анализа на САРА.

По последни оценки на ФАО в края на 2020 г. световното производство на месо се очаква да възлезе на 337,3 млн. тона, което е понижение с 0,5% на годишна база и представлява втора поредна година на спад. Средносрочната прогноза на Европейския съюз очертава спад в количеството на произведеното месо в държавите членки към 2030 г. с около 2,3% спрямо средното за периода 2018-2020 г. Основание за прогнозата са растящите изисквания, свързани с устойчивостта в екологичен, социален и икономически аспект на производствените методи, които ще доведат до намаляване на поголовието.