Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Дамян Илиев обяви създаване на Национален кризисен щаб в Централното управление на Агенцията във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната.
 
 
Заплахите, посочени в заповедта, са птичият грип, чумата по дребните преживни животни и Африканската чума по свинете (АЧС), установена на територията на съседни страни.
 
Щабът ще заседава всеки понеделник, като ще събира и анализира информацията за епизоотичната обстановка в страната. Членовете му ще подпомагат изпълнителния директор на Агенцията при вземане на решения.От щаба се очаква също да поддържа постоянна готовност за борба с трите заболявания.
 
Новото звено ще ръководи, координира и контролира дейността на областните епизоотични комисии и ще поддържа връзка с международните ветеринарни организации.
 
Неговите членове ще трябва да поддържат връзка с фермерите и с търговците на селскостопанска продукция, а също и със Съюза на ловците и риболовците в България във връзка с мерките срещу АЧС.
 
Щабът ще подпомага и финансирането на мерките за ликвидиране  и контрол на болестите. При необходимост новата структура ще може да привлича специалисти от други ведомство и от ветеринарномедицински научни институти.