Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС) е надградена чрез добавяне на нови информационни модули, чрез които ще се осъществява по-стриктен контрол на агростоки, информират от Агенция „Митници“.

 

Внедрени са три нови модула - за мониторинг върху административното производство и проследяване на съдебното обжалване, за интегриране на информация относно решения на митническите органи, свързани с елементите за облагане (тарифно класиране, произход на стоките и митническа стойност) и за последващ контрол. Целта е оптимизация и подобряване на качеството и ефективността на административния процес в Агенция „Митници".

 

Той гарантира поддържането на актуални данни в БИМИС за изготвянето на справки и подаване на коректна информация към интегрираните с нея информационни системи. Чрез третия модул „Последващ контрол" ще се автоматизират дейности на специализираните звена в агенцията, които извършват проверки.

 

Както Фермер.БГ информира, от тази година електронна система осъществява връзката между митниците, НАП и тържищата като крайната цел е ефективният контрол на цялостния процес по контрол на произхода, транспортирането, вноса и износа на аграрна продукция.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!