Общо 297 са регистрираните първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко на територията на цялата страна. Това стана ясно от актуалния към 27 октомври регистър, изготвен от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Регистърът съдържа контакти на всички одобрени фирми в 28-те области на страната. 
 
Броят на първите изкупвачи непрекъснато нараства. За съпоставка, към края на месец март, регистрираните фирми бяха 264 на брой, покриващи цялата страна, през юли, цифрата скочи до 281, а през октомври, регистрираните фирми вече наброяват 297 на брой.
 
За да се регистрирате като първи изкупвач на сурово краве, овче, козе и биволско мляко, трябва да попълните образец на заявление. Документите се подават в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), дирекция „Животновъдство“.