От утре, 27 ноември, стартира прием за de minimis за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол, става ясно от указания за Държавен фонд “Земеделие”.
 
 
Минималната помощ се отпуска след протестите на овцевъди и козевъди, организиран от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), през юли тази година. 
 
Съпредседателят на НОКА Янка Попова коментира по време на протеста за Фермер.БГ:
 
“Животновъдите станаха жертва на лобистки интереси - член 23 от Наредба № 3, макар и отменен вече от съда, той ги вкара в примката на преработвателите. Към момента сме загубили по 28-30 лв. за овца за две години", подчерта Янка Попова.
 
Въпреки настроенията след управляващите, че помощ ще има, но тя ще е през следващата година, приемът на документи се отваря малко преди края на 2018 г.
 
„Ще се направи анализ от гледна точка на производителите, които не са успели да получат плащане по Наредба 3 и след него ще заложим средства за 2019 г. по бюджета“, коментира на 18 юли Румен Порожанов.
 
Помощта се отпуска на земеделски стопани, които през 2017 г. не са могли да реализират на пазара минимално изискуемите количества мляко по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол.
 
Бюджетът на помощта е 1 010 000 лева. 
 
Важно уточнение е, че общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро за периода от три бюджетни години – от 2016 г. до 2018 г.
 
Помощта се предоставя на земеделски стопани, включени в списък, предоставен от ресорното ведомство, отглеждащи овце-майки и кози-майки под селекция, които не са реализирали на пазара минимално изискуемите количества мляко по схемата за обвързана подкрепа за Кампания 2017.
 
Документите отново ще се подават в отдел ПСМП към областните дирекции на ДФЗ. Срокът за кандидатстване е от 27 ноември до 3 декември 2018 г.
 
Според указанията от ДФЗ, помощта трябва да бъде изплатена в срок до 20 декември, като е възможно изплащане на средствата и след срока за бенефициенти, при които се извършва допълнителна административна проверка за допустимост на подпомагането.
 
Нока изрази благодарност за направения жест.
 
"Наистина е хубаво когато администрацията работи. Ние не пестим когато тя трябва да се критикува, но в случая това наистина е един голям жест към овцевъди и козевъди. Помощта ще се изплати преди направените разчети.Това е за компенсация за 2017 г. Отделно за 2018 г. ще има същата процедура, но в началото на 2019 г.", коментираха от асоциацията.
 
Тази година овцевъди и козевъди получиха de minimis, като целта беше тя да компенсира животновъдите за изкупната цена на суровото мляко от дребни преживни животни, и да намали затрудненията в сектора. Общият ресурс на помощта, чието кандидатстване беше до 10 август, е в размер на 17 730 720 лева, а ставката за една овца-майка и/или коза-майка беше 15 лева.
 
Заедно с това, тази година ресорното ведомство изплати и de minimis за стопани от областите Ямбил и Бургас, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки и засегнати от чумата по дребните преживни животни.
 
Финансовият ресурс тук беше 2 491 390 лв. Калкулираната единична ставка се увеличава от 47 лева на 55 лева за една овца-майка и за една коза-майка, отново след протеста на животновъдите.