Бюджетът за България от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за периода 2014-2020 година ще бъде в размер на 2, 338 млрд. евро, заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков след редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел. Министърът изтъкна, че тази сума надхвърля очакваните приблизително 2 млрд. евро.

 

Той съобщи, че Съветът се е съгласил максималният процент на европейско съфинансиране за слаборазвити региони, най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море да бъде повишен от 75 % на 85%. „Това е промяна в положителна насока, от която България би могла да се възползва”, категоричен бе той.

 

На срещата министрите финализираха мандата на Съвета за преговори с Европейския парламент и Европейската комисия по пакета за реформа на Общата селскостопанска политика. След продължителен дебат те се съгласиха разпределението по държави-членки на общия бюджет за развитие на селските райони в размер на 84, 936 млрд. евро за следващия програмен период да бъде разписано в приложение към основния регламент.

 

Участниците в заседанието отхвърлиха направеното от Европейският парламент предложение за намаляване на процента на съфинансиране от европейския фонд за мерките агроекология, биологично земеделие и Натура 2000 от 75% на 55%.

 

В рамките на заседанието министър Греков участва и в среща, организирана по инициатива на Италия, свързана със сектор „Тютюн“. По време на дискусията министърът подчерта значението на сектора за страната ни. Той изрази разочарованието си заради неудовлетвореното искане на България в рамките на реформата на ОСП за разширяване на списъка за обвързана подкрепа, в резултат на което няма да можем да подпомагаме чувствителни сектори. Държавите, които участваха в срещата, се обединиха около обща декларация, с която призовават ЕК да инициира задълбочена дискусия за бъдещето на този сектор.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!