10 застрахователни компании са сключили споразумение с Държавен фонд Земеделие за прилагане на схемата на държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция за 2016 г. 
 
В регистъра на компаниите влизат: Дженерали Застраховане АД, ДФЗ – Общо застраховане ЕАД, ЗАД ОЗК – Застраховане АД, ЗК Лев Инс АД, ЗАД Булстрад Виена Иншурънс груп, ЗАД ДаллБогг: Живот и здраве АД, ЗК Уника АД, ЗАД Алианц България, ЗАД Армеец АД и ЗД Евроинс АД.   
 
Фермер.БГ припомня, че документи по схемата се приемат от 21 март, до изчерпване на ресурса по схемата, но не по-късно от 31 август 2016 г.
 
До 30 септември стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Срокът за сключване на договорите и изплащане на средствата е до 16 декември тази година.
 
За 2016 г. бюджетът на държавната помощ е 1.5 млн. лева. Максималният размер на подпомагане, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65 % от стойността на застрахователната премия. Целта на помощта е да се насърчат малките и средните предприятия, земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, доброволно да застраховат селскостопанската си продукция срещу неблагоприятни климатични събития. Разходите за сключване на застрахователна полица се компенсират частично. 
 
За целия период на действие на схемата за застраховане на селскостопанска продукция (2015-2020 г.) е определен бюджет от 21 милиона лева.