мярка 11 в Агро Форум

Мярка 11 „Биологично земеделие” включва няколко направления: Биологично растениевъдство, Биологично пчеларство и Биологично животновъдство. Задължително условие за бенифициентите е да преминат агроекологично или биологично обучение. Дейности по мярката се прилагат за период от пет последователни години. В нашия форум може да научите повече за кандидатстването по мярката: