Забранява храненето на преживни животни с преработени животински протеини. Предвидени са и санкции за неспазване на забраната. Това решиха народните представите след като гласуваха на първо четене промените в Закона за фуражите.
 
 
Българската агенция за безопасност на харните (БАБХ) ще контролира прочистването на фуражите, а предприятията, в които ще се извършва детоксикацията, ще бъдат одобрявани от агенцията, съобщи БНР. 
 
Освен това се създава правна уредба на търговията с фуражи, предлагани чрез средствата за комуникация от разстояние. 
Първичното производство на суровини за фураж ще се придружава с декларация за произход и съответствие при пускането на пазара, като важен момент е, че операторите трябва да имат сключен договор с отговорното за обекта лице, приеха депутатите.