Няма нещо извънредно по бележките на Европейската комисия относно проекта на Програмата за развитие на селските райони, каза пред Фермер.БГ изпълнителният директор на Асоциацията на земеделските производители в България Ивайло Тодоров. Той уточни, че като брой забележките са много, но в тях влизат включително и пунктуационните грешки. Що се отнася до мерките, които касаят земеделските производители, няма фундаментални забележки, информира Ивайло Тодоров.  
 
Преди дни се проведе среща на Комитета по наблюдение на ПРСР, на която представители на ЕК са съобщили, че всички държави-членки имат забележки по Програмите си. 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:


 
 
По Ос 2 – за агроекология и биологично земеделие, например, забележките на Комисията съвпадат с тези, които АЗПБ е отправила към Земеделското министерство преди ПРСР да се изпрати в Брюксел. Липсват ставки по някои от тези мерки и комисията отбелязва това. „За съжаление, до колкото разбираме, тези ставки не са разработени и към момента. Ето защо е важно администрацията много бързо да се активизира и да ги разработи, защото те са необходими за стартирането на Програмата“, посочи Тодоров.
 
Европейската комисия е дала по-сериозни забележки по мярката за хуманно отглеждане на животни, залегната в новата ПРСР.
 
Работната група по Програмата не се е събирала на заседание след получения доклад на ЕК. Асоциацията на земеделските производители заявява готовността си да помогне при корекциите, в случай, че бъде потърсена от МЗХ. В същото време от Асоциацията подготвят становище със своите предложения за корекции на ПРСР. 
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!