Прокуратурата е на наша страна. Тя също е на мнение, че с промяната в Наредба 3, касаеща директните плащания, са нарушени множество разпоредби, които са важни, съобщи Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) и председател на Националната асоциация за развъждане на млечни овце в България (НАРМОБ) за Фермер.БГ.
 
 
Преди няколко месеца двете асоциации подадоха жалба до Върховния административен съд (ВАС) срещу Наредба 3 в частта й, касаеща овцете-майки и козите-майки под селекционен контрол, а вчера, 4 декември, се проведе и заседание на ВАС.
 
Жалбата е основателна. Оспорените разпоредби са приети при съществено нарушаване на административнопроизводствените правила. Оспорените разпоредби не съответстват на целта за гарантиране на еднаквото третиране на земеделските стопани в България, Румъния и Хърватия, чиито директни плащания подлежат на постепенно въвеждане“, пише в протокола от заседанието.
 
„Прокуратурата е на наша страна, защото са нарушени множество разпоредни, които са важни. Тя е на същото мнение като нас, че е нарушен принципът на субсидиарност, заедно с много разпоредби, които са от действаща нормативна и европейска практика. Въпреки това обаче, съдът няма да излезе с решение преди Нова година“, коментира Караколев.
 
ВАС ще се  произнесе в законовия срок, като отделно от това е дадена една седмица на МЗХГ да предостави писмена защита.