Контролът е най-важната стъпка за недопускане за възникване на заболяването Заразен нодуларен дерматит на незаразени места, съобщи пред животновъди д-р Цвятко Лалов, главен инспектор отдел Здравеопазване на животните в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Велико Търново. 
 
Трябва да бъдат набелязани мерки на всички нива: провеждане на общинска епизотична комисия във връзка със ситуацията, съвместно с кметовете и регистрираните лекари за осигуряване на по-добра стиковка при действията по отношение на профилактика и евентуално избухване на заболяването, каза още д-р Лалов.  
Контролът на заболяването трябва да обхване: контрол върху събирането и обезвреждането на отпадъците от паркинги и пътища; контрол на придвижването на възприемчиви животни – при нередност, всеки един гражданин е задължен да съобщи на телефон 112. БАБХ работи съвместно с полицията, но няма как да предприеме акция без сигнал. Нужна е пълна и задължителна дезинфекция на транспортните средства, превозващи животни, а също така и осъществяване на контрол на животновъдните обекти с възприемчиви животни, чрез извършване на клинични прегледи от ветеринарни специалисти. Задължителна забрана се поставя на пазарите и изложбите на животни, възприемчиви към болестта. Задължително е извършването на идентифициране на всички налични животни, вписване в регистъра на животновъдния обект.