Във Великобритания продължава масовото затваряне на малките местни кланици и увеличаването на финансовата тежест за животновъдите, на които вече им се налага първо да закарат добитъка до отдалечен кланичен пункт, а след това да върнат месото обратно в своята ферма.
 
 
През последните десет години във Великобритания са закрити над 1/3 от малките кланици. В Англия са останали само 63 такива обекта, докато през 2007 г. те са били 96, съобщи farminguk.com.
 
Само от началото на тази година в Шотландия са затворени две такива предприятия, а като цяло кланичните цехове „по местожителство“ са намалели през същия период от 320 на 249. Впечатляващо е, че през 1970 г. техният брой е бил седем и половина пъти по-голям - 1900. 
 
 
Като причини за прекратяване на работата на малките кланици собствениците посочват непропорционално високите данъци, намаляването на броя на едрия рогат добитък на национално равнище и ниската, а много често дори отрицателната рентабилност на сектора заради експанзията на супермаркетите.
 
Чиновници предлагат на фермерите да разгледат вариант за популяризация на мобилните скотобойни, които сами да посещават фермите. Такава практика се прилага в редица страни от ЕС, а също така в Канада, Нова Зеландия и Америка.
 
 
Но британските фермери не са съгласни и смятат, че местните кланици играят „жизненоважна роля“ във всяка селска община, където има селскостопански животни. „В моята собствена органична ферма ми се наложи девет пъти да преправям кланицата през последните 30 години, за да съхраня цеха,  защото седем от най-близките бяха закрити, а два други станаха непригодни по различни причини“, обясни фермерът Ричард Янг, като изрази надежда, че ситуацията все пак ще се промени в полза на запазването на местните кланични цехове.