Темата „Перспективи при пасищно отглеждане на говеда" ще бъде представена на семинар за животновъди, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) - Ямбол и Земеделски институт - Стара Загора.

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Събитието ще се проведе на 17 август, сряда, от 11:00 до 14:00 часа в село Лалково, община Елхово, област Ямбол, в Какъровата къща.

Участниците ще се запознаят със състоянието на екстензивното пасищно животновъдство - преимуществата, слабостите, възможностите и заплахите пред екстензивното пасищно животновъдство, както и с перспективите пред този вид животновъдство.

Във втората част на семинара ще бъдат представени възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете със Зоя Тодорова (координатор на ТОО - Ямбол на НССЗ) и Петя Стоянова (гл. експерт в ТОО - Ямбол на НССЗ), тел.: 0889 807 969 и 0885 566 927, е-mail: [email protected]

Програма и покана за събитието може да видите тук.