Прилаганата в България в момента ваксина за Син език е единствено срещу серотип-4 на болестта. Този серотип бе широко разпространен през 2014 г. на територията на Гърция, България, Македония, Сърбия, Черна гора, Хърватска, Румъния и Унгария и е основна заплаха за възприемчивите животни и през 2015 г. Ваксината гарантира имунитет на ваксинираните животни единствено срещу серотип-4, но не и срещу други серотипове на вируса на синия език. Това посочва в писмен отговор на депутатски въпрос министърът на земделието и храните Десислава Танева. 
 
На заседанието на Постоянния Комитет по растения, животни, фуражи и храни към ЕК, проведено в Брюксел на 16 и 17 април 2015 г. ЕК изрично подчерта, че следва и други държави членки на ЕС, като Румъния и Унгария, да предприемат действие по ваксинация на възприемчивите към болестта животни, в най-кратки срокове, допълва земеделският министър.
 
Към 29 април 2015 г. са ваксинирани срещу болестта „син език” - 1 216 929 бр. овце в 4 128 населени места и 105 208 бр. говеда в 760 населени места. Ваксината отговаря на изискванията за качество, безопасност и ефикасност на ветеринарномедицинския продукт, за което са представени всички необходими доказателства, а количеството ваксина е достатъчно, за да обхване всички възприемчиви на болестта животни преди активния летеж на преносителите на вируса на Синия език – насекоми от род „Куликоидес”, се посочва в отговора на министъра. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!