Ново първично огнище на птичи грип е открито в лично стопанство в село Косово, община Брегово, област Видин, съобщи Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
 
Изпълнителният директор на БАБХ д-р Дамян Илиев е издал заповед за хуманно унищожаване на птиците в засегнатото от инфекцията стопанство. Изисква се също механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията за птици, оборудването, транспортните средства, а също на дворовете и улиците около птицевъдния обект.
 
В определената 3-километрова предпазна зона попадат селата Косово и Ракитница, а в 10-километровата предпазна зона влизат град Брегово и селата Тияновци, Делейна, Балей, Гъмзово и Каниц.
 
В двете зони се забранява търговията и придвижването на домашни, диви и други птици, а също и яйца за разплод, с изключение на онези, за които се прилагат повишени мерки за биосигурност.
 
Обявеното в заповедта от 17 декември огнище на птичи грип в село Косово е 28-ото, открито през тази година на територията на България. В последно време от БАБХ не уточняват вида на птиците, засегнати от инфекцията, за да не предизвикват негативни реакции на вътрешния и международния пазар.