Голяма част от овцевъдите и козевъдите, кандидатстващи по схемата за обвързана подкрепа за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол, не можаха да изпълнят някои от изискванията. Това определено ще рефлектира върху ставката, до нас достигна информация, че тя ще надхвърли 100 лева. Това каза съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) Симеон Караколев за Фермер.БГ.
 
 
„Ставката за обвързана подкрепа със сигурност ще надхвърли 100 лева. Много от овцевъдите не си заявяват животните, поради невъзможността да изпълнят някои от изискванията. Има и други случаи, при които в процеса на доказване на произведена продукция, не са представени съответните документи за количество“, категоричен е Караколев.
 
С обнародването на Наредба 3 за прилагане на директните плащания през 2017 г. се моделираха и схемите за обвързано подпомагане. Тази година овцевъдите могат да кандидатстват по две схеми:
 
- обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (10-49 животни);
 
- обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол. Тук право на подпомагане имат животновъди, отглеждащи 50 или повече овце-майки под селекция от една порода и/или 20 и повече кози-майки под селекция от една порода.
 
Съгласно наредбата, фермерите, с животни под селекционен контрол трябва да доказват количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 70 кг на овца-майка и/или коза-майка от млечните породи.
 
Крайният срок за доказване на реализираните количества мляко беше 30 октомври. 
 
С новите промени остана приоритетът към автохтонните породи, които не са задължени да доказват продукция, за да получават директни плащания.
 
Друга промяна касае животновъдите, кандидатстващи паралелно по схемата за преходна национална помощ и обвързано подпомагане. От тази година животновъдите трябва да изберат една от двете схеми и да кандидатстват единствено по нея. Това означава, че животните, заявени за подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, не са допустими за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол, както и обратното.