В доклад на Организация по прехрана и земеделие (ФАО) България е посочена в редица случаи сред страните, които са водещи в отношение на специфично законодателство и съхранение на генетични ресурси. Това каза проф. Васил Николов, председател на Селскостопанска академия (ССА) за Фермер.БГ.
 
 
„Смятам, че сме напреднали добре. Обърнах специално внимание на последния доклад на ФАО по отношение на генетичните ресурси. Ние сме посочени в редица случаи сред страните, които са водещи в някои отношения – по отношение на специфичното законодателство, по отношение на съхранението на генетичните ресурси. България е една от малкото страни, които имат собствена система за мониторинг на генетичните ресурси“, обясни Николов.
 
По думите му по отношение на мониторинговите доклади, които представя ФАО и по отношение на разработването на програми, България успява да наваксаме мъничкото изоставане от предходни години.
 
 
Идентификацията на животните е от съществено значение, проф. Николов припомни, че България е член на ICAR (International Committee for Animal Recording) ОТ 2012 Г.
 
„ICAR е най-престижната световна организация по стандартизация на методи за идентификация, регистрация, контрол на продуктивните качества, изчисляване на развъдната стойност и воденето на развъдната дейност в животновъдството. Сега, когато имаме нов регламент за развъдната дейност, там е записано, че развъдна дейност трябва да се води по международни стандарти, на световно признати организации, като например ICAR”, каза Николов.
 
Практическите ползи, които получават членовете на ICAR, са много - достъп до значителна техническа информация, възможност за използване на съществуващи контакти с други международни организации, експертна помощ при акредитиране на лаборатории и други.