Животновъди и преработватели ще могат да модернизират стопанствата си по мярка 4.1 в новата Програма за развитие на селските райони. Мярката е аналог на популярната мярка 121 за модернизация на земеделските стопанства от ПРСР 2007-2013. Важен момент в тази мярка е, че като цяло производството и преработката на животинска продукция е посочена като приоритет за подпомагане. Това обясни Владислав Цветанов, началник отдел в дирекция „Развитие на селските райони“ на МЗХ.  
 
ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:

 
Що се отнася до финансовите условия, остава възможността един одобрен кандидат да получи авансово плащане за своя проект в рамките на 50% от общия размер на субсидията. Гарантирането на това авансово плащане ще бъде въз основа на банкова гаранция, като гарантирането на аванса трябва да бъде в рамките на 100%  от сумата, ан е на 110% както беше в периода 2007-2013 година. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!