Промяна на законовата рамка, която регулира опазването на селскостопанското имущество, може да реши проблема с безстопанствените животни, които внезапно изскачат на пътя, каза омбудсманът в община Кюстендил Васил Иванов пред Дарик.
 
Общественият защитник коментира проблема с оградата, която трябваше да бъде изградена до края на миналата година в отсечката между Кюстендил и Ябълково, за да спира излизането на животни на пътя. Те застрашават както движението, така и земеделската продукция.
 
В действащия Закон за опазване на селскостопанското имущество отговорността за тези безстопанствени животни пада върху кметовете на насели места и районните кметове. Те от своя страна имат най-малко правомощия да направят каквото и да било, коментира Иванов.
 
Според него крачка в правилната посока е изготвеният Анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването, относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България.
 
Омбудсманът на Кюстендил е съгласен с публикуваното в документа твърдение, че Законът е създаден през 80-те години на миналия век и е морално остарял. В Министерството на земеделието вече се работи по нова правна рамка, която да уточни тези отношения.
 
Неколкократно на срещи с националния омбудсман Мая Манолова земеделските производители от Кюстендилско са повдигали въпроса за безстопанствените животни, които унищожават селскостопанска продукция. Проблемът засяга фермерите в цяла България и може да бъде решен още тази година, надява се Иванов.