През ноември миналата година Германия съобщи за намаляване на числеността на свинете с 4%, сравнено с година по-рано. Тези данни съответстват на публикуваните по-рано от AHDB, пише изданието Meatinfo.

Предстоят 10 години силен ръст на птицевъдството

На свой ред анализатори от AHDB отбелязват, че предварителните резултати от ноември може да свидетелстват за това, че в началото на тази година доставките на свине на ключови пазари за германците може забележимо да намалеят. Ситуацията не е изключено допълнително да се усложни, ако вносът на холандски свине за клане продължават на намаляват.

През ноември Германия съобщи за намаляване на числеността на свинете-майки с 4%. Експерти тогава отбелязаха, че ситуацията се е влошила в сравнение с май миналата година, тъй като темповете на намаляване на поголовието от свине в страната расте.

От резултатите през май 2018 г. се знае, че поголовието от свине-майки е намаляло с не по-малко от 3% за година. Количеството на прасенцата и малките свине също е намаляло – с 5% през указания период.

Паралелно с това се забелязва и намаляване на свиневъдните ферми в Германия. Към днешна дата те са 7 800. Т.е. с 6% по-малко през 2018 г.