Броят на млечните крави и млечните овце-майки ще продължи да намалява, но с по-бавен темп. Задържането се дължи на прилаганата обвързана подкрепа, но тя не стимулира увеличение на продуктивността, посочват в доклад Васил Стойчев и Божидар Иванов от Института по аграрна икономика.
 
 
Тяхната презентация бе представена на V Обзорен форум „Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари“ в София. Според двамата експерти се очаква увеличение на продуктивността в говедовъдните стопанства, но въпреки това вносът на сурово мляко и млечни суровини ще продължи. Причините за това развитие е колебанието в цената на „излишъците“ от сурово мляко в близките до нас страни-членки и разходите за доставка. Прогнозите са около 27% от потреблението на млечен протеин през следващите години да е от внос.
 
Вероятни причини за задържане на цената на суровото овче мляко са недостатъчно търсене на продукти от овче мляко в България, както и спад в обема на износа на овче сирене и кашкавал, посочват Стойчев и Иванов.
 
Очакванията са потреблението на растителни мазнини в преработвателната промишленост да стане сравнително постоянно, доколкото произвежданите продукти с по-ниска цена са насочени към по-слабо платежоспособната част от населението, при които водеща е цената.
 
Тенденцията за увеличение на кравите за месо ще се обърне, но ще се увеличава броят на кравите от специализирани породи. Решаваща за това развитие ще е политиката на МЗХГ за подкрепа и доказване на реализацията на продукцията.
 
Поради постигнатата силна интегрираност и добра цена на фуражите се прогнозира ръст при производството на свинско месо.
 
Темпът на растеж при производството на пилешко месо ще изпреварва ръста на консумацията.
 
Кланиците продължават да бъдат слабото място при производството на месо. Малките преработвани обеми, както и архаичната система за оценка на качеството на изкупуваните меса водят до ниски изкупни цени и по-високи цени на крайния продукт от преките конкуренти.
 
Ще продължим да разчитаме за значителна част от преработката и потреблението на месо на внос, твърдят в заключение авторите на презентацията.