Ученици от Земеделската професионална гимназия „Климент Тимирязев“ – град Сандански се запознаха с възможностите, които Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ОСП) дава за развитие на хората, заети в сектора. Това стана в рамките на кампанията „ОСП работи за нас!“, финансирана от ЕС и организирана от AgriGate Media, Института за агростратегии и иновации и Смарт Агростарт.
 
 
Учениците се срещнаха с Пламен Абровски от Института за агростратегии и иновации и проф. Димитър Греков, директор на „Център за продължаващо обучение“ към Аграрен университет – Пловдив. Двамата разказаха за историята на ОСП, какви ползи могат да извлекат за себе си от нейните инструменти младежите и какви пътища за реализация имат в селското стопанство. 
 
Директорът на гимназията, Емил Терзийски смята, че младите хора имат нужда от точно такива срещи, защото информираността и познанието са ключови за успехът на стопаните, каквито един ден могат да бъдат възпитаниците му.  
 
„Когато им се каже за земеделие, те го свързват с мотиките, с копаенето. А днес вече се говори за съвсем други неща. За напълно автоматизирани системи и т.н. Опитваме да обясним на учениците, че земеделието е печеливш бизнес.
При кандидатстване по различните програми е необходимо да има човек земеделско образование, за да се класира по-напред. Даже е задължително“, посочи Терзийски.
 

 
Гергана Алфренова изучава икономика на селското стопанство в гимназията. Момичето разказа за Фермер.БГ, че баща й има оранжерия и отглежда зеленчуци. 
 
„Ние му помагаме, виждаме как става и ни е интересно. Виждаме, че е доста доходоносна работа“, каза момичето.
 
Дали обаче, според нея, един млад човек има бъдеще в селското стопанство? 
 
„Има бъдеще, защото то постоянно се развива, има нови и иновативни идеи, има и програми, които ще му помогнат да се развива“, уверена е Гергана. 
 
 
Учениците участваха в дискусия с експертите и в нея се откроиха две важни за тях теми. 
 
„Нормално беше да ме питат за млад фермер, защото те се очаква да бъдат млади фермери и много са чували за тази мярка и в положителен, и в отрицателен аспект.
 
Но другото нещо, което много ме радва, това е въпросите, които задаваха за дигитализация. Защото дигитализацията, това не е бъдещето, това е настоящето на Европа. И колкото по-бързо тази дигитализация се случи в България, колкото по-бързо ние започнем да се възползваме от тези технологии, които вече са налични, толкова по-добре ще се развива нашето земеделие, толкова по-успешни ще бъдем ние в национален план“, увери Пламен Абровски. 
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg