Производство на говеждо и телешко месо у нас вероятно ще се понижи през тази година до 16 540 тона или с близо 6%. 
 
 
Прогнозата е на анализаторите от Центъра са икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Според тях през тази година производството на телешко и говеждо месо в страната ще спадне до най-ниското си равнище за последните пет години. Причините са в намалението на продукцията от стопанствата на фона на слаб ръст на производството в кланиците. 
 
Очакванията на икономистите са, че годишните цени на едро на говеждото и на телешкото месо в страната ще се понижат с 1,8% достигайки 4075 лв./тон кланично тегло. Това равнище е едно от най-ниските от 2014 г. досега, като се обяснява с оценките за задържане ръста на консумацията.
 
Браншът вероятно ще отбележи спад с 1,7% и в ЕС през 2019 г. Обемът на производството в Общността обаче превишава равнището на потреблението. Това обяснява очакванията за понижение на цените. Оценките са те да са по-ниски отчетените миналата година, но да се задържат над нивото от 2016 г.
 
 
В същото време вероятно ще продължи стабилният растеж на производството на свинско месо у нас. Обемът на продукцията през годината вероятно ще се увеличи до 78 110 тона или с близо 4% на годишна база. 
 
„Двигатели на позитивната тенденция са високата степен на концентрация и повишението в средната продуктивност на едно животно“, обясняват експертите.
 
Увеличението на производството обаче изпреварва ръста на потребление, а това се отразява върху вътрешните цени на едро. Затова средната цена на свинското тази година се очаква да бъде 3,29 лв./кг или почти без промяна спрямо миналата година, но под значително под 3,46 лв./кг, която е средната за периода 2014-2018 г.
 
Официални данни показват, че производството на свинско месо в ЕС до ноември 2018 г. отбелязва ръст с 2,7% на годишна база. Тенденцията вероятно ще се запази и през тази година главно във връзка с повишаването на продуктивността.
 
Постигнатата висока ефективност при производството на птиче месо води до постоянно увеличение през последните пет години в България. Според прогнозите обемът на продукцията през 2019 г. може да достигне 114 900 тона, което е с 6% над нивото от миналата година. Очаква се производството на месо от бройлери да нарасне до 84 400 тона (с 2,6%).
 
                                      Цени в България - лв./тон кланично тегло без ДДС 
Източник: ЕК                                * - Прогнозни цени                 " - " - Няма информация
 
Прогнозираната средна цена на едро на пилешко месо е около 2,85 лв./кг, което е с близо 5% под нивото от миналата година. Очаква се това да предизвика намаление на цените на дребно, които вероятно ще бъдат около 4,85 лв./кг.
 
Голяма е вероятността за спад на производството на овче и агнешко месо до 9 920 тона, поради свиването на производството на агнешко месо в стопанствата. Прогнозната цена на едро е най-ниската за изминалите пет години – 11,07 лв./кг, но това няма да се отрази върху цените на дребно, които ще се задържат около 13,60 лв./кг.
 
Експертите подчертават, че намирането на възможности за подпомагане на свиневъдството и на птицевъдството се отразява благоприятно върху развитието на тези сектори.
 
По схемата за държавна помощ за доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете например се планират за годината 33 млн. лв. спрямо 30 млн. лв. през 2018 г. През 2017 г. 87 бенефициенти са получили по тази помощ 27,8 млн. лв.

 

© 2019 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!