НССЗ и Инспекция по труда провеждат съвместна информационна среща-семинар на тема: Добри практики при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда. Събитието ще се проведе на 14 юни в Габрово. На форума Инспекция по труда – Габрово ще представи на присъстващите особености при организацията и управлението на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и законосъобразното наемане на работници и заплащане на труд. Експертите от Териториален областен офис на НССЗ-Габрово ще разяснят на гостите възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 

ПРОГРАМА:

(14 юни 2016г.)

9:45 – 10:00 Регистрация на участниците
10:00 – 10:45 Организация и управление на дейности и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Безопасност и хигиена на труда
Лектор: от дирекция „Инспекция по труда - Габрово“
10:45 – 11:30 Законосъобразно наемане на работници и заплащане на труд
Лектор: от дирекция „Инспекция по труда - Габрово“
11:30 – 11:45 Възможности за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.
Лектори: Експерти от Териториален областен офис на НССЗ-Габрово
 
Събитието ще се проведе в Габрово, ул. „Брянска” № 30, залата на Габровска търговско-промишлена палата