Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) консултира и обучи над 5200 земеделци за шест месеца извън териториалните офиси. Общо за страната, териториалните центрове, има във всяка една от 28-те области.
 
Близо 3000 земеделски стопани са консултирани от НССЗ на проведените 608 изнесени приемни на службата. По време на срещите всеки един от фермерите може да получи актуална информация и съвет по конкретен въпрос, свързан със земеделието и селските райони, включително и за възможностите за финансиране по ПРСР 2014-2020 г., схемите за Директни плащания и Националните схеми за подпомагане.
 
Най-много приемни са организирани в областите: Добрич, Бургас, Кърджали и Силистра, а най-голям интерес от НССЗ отчитат в областите: Бургас, Монтана, Разград и Сливен. 
 
На територията на цялата страна бяха проведени и общо 77 информационни дейности. Събитията се организират съвместно с научни институти и организации под формата на обучителни срещи и семинари, на които над 2250 земеделски производители са получили информация по специализирани теми и възможностите за подпомагане по ПРСР.