Властите предприемат специални мерки за предпазване на говедата, свинете и конете от четири опасни инфекции.
 
 
Част от тези тях е публикуваната нова Наредба № 2 от 25 март 2019 г. за ограничаване и ликвидиране на заразна плевропневмония по говедата, ентеровирусен енцефаломиелит по свинете (Тешенска болест), дурин и инфекциозна анемия по конете.
 
Наредбата влезе в сила днес, 2 април, след като беше публикувана в „Държавен вестник“.
 
След като бъде лабораторно потвърдено, че една от четирите болести е възникнала в животновъден обект, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще разпорежда всички засегнати животни, а при необходимост и контактните, да бъдат умъртвени по хуманен начин. По преценка на официалния ветеринарен лекар контактните може да бъдат запазени.
 
Наредбата изисква също сградите, използвани за отглеждане на животните от възприемчивите видове, дворовете, транспортните средства и всички съоръжения, които може да са замърсени с инфекция, ще трябва да се почистят и дезинфекцират под официален ветеринарен контрол.
 
 
 
Агенцията по храните има право да разшири прилагането на мерките и по отношение на други съседни животновъдни обекти, ако тяхното местоположение, конфигурация или контакти с животновъдния обект, в който е потвърдено наличие на болестта, предполагат съмнение за заразяване, предвижда още Наредбата.
 
Новият документ дава определение е на понятието „Съмнение за заразяване“. Според Наредбата това е „наличие на клинични признаци, следсмъртни изменения или резултати от лабораторни изследвания при едно или повече животни от възприемчивите видове, даващи основание да се подозира наличие на една от болестите“.