Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) представи своите насоки, които да подпомогнат Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) с изготвянето на стратегия за сектора. Това се случи по време на общото събрание на асоциацията в к.к. Елените.
 
 
Изготвянето на стратегия е важно, защото тя трябва да очертае нуждите на сектора, като съответно спрямо нея той ще се развива в Общата селскостопанска политика след 2020 г.
 
Примерната стратегия, която все още не е напълно готова НОКА разработва заедно със Селскостопанска академия (ССА). 
 
„В стратегията анализираме състоянието овцевъдството и козевъдството, посочваме основните проблеми в сектора и сме набелязали мерките за неговото устойчиво развитие”, каза проф. Иван Станков, изпълнителен директор на асоциацията.
 
 
По думите му изключително важно е запазването или повишаване на нивата на обвързаната подкрепа в ОСП след 2020 г.
 
Едно от предложенията, залегнали в документа от НОКА е разработването на мерки за цялостно развитие на специализирания пазар.Организациите на производители да могат по-успешно да отстояват справедливи изкупни цени за месо, мляко и вълна.
 
“Състоянието на бранша показва, че е наложително увеличаването на субсидиите за фермите, които отглеждат овце и кози. Наред с подкрепата от европейските фондове и националния бюджет е необходимо да се разработят схеми за нисколихвено кредитиране на фермерите, които създават нови стопанства или разширяват съществуващите”, категоричен е проф. Станков.
 
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg