Немска компания изгражда край село Красен, община Генерал Тошево модерна кравеферма за 2 000 животни от порода Българско черношарено говедо. Строителство на единствената по рода си кравеферма в тази част на Европа на площ от 170 дка тече от началото на август.

 

Кравефермата ще отговаря на всички европейски норми и стандарти както по отношение на строително-монтажните работи, така и що се отнася до продукцията. В момента се изгражда водохранилище, първият обор и паралелно с това се прави сондаж, който ще обезпечи водоснабдяването на целия комплекс.

 

Специализираната млечна ферма ще бъде с капацитет 2 000 крави от породата Българско черношарено говедо. За тази цел ще бъдат построени пет обора, с дължина 230 м и широчина 28 м. Също така ще бъде изградена доилна зала, както и помещение, което ще обслужва ветеринарните грижи за животните. Конструкцията на оборите ще се състои от термопанели, а специална система ще извежда отпадъчните продукти до сепаратор, където една част ще бъде отделяна за тор, а течната субстанция ще се филтрира и използва отново в работния процес.

 

Намерението на инвеститора е до януари 2014 год. да е готов първият от петте обора и с него да започне реалното отглеждане на крави, в което ще бъдат ангажирани около 30 човека от района. Компанията има опит в животновъдството и затова залага на доказана американска технология на отглеждане, при която кравите могат да достигнат до 30 литра дневен млеконадой, като продукцията ще се реализира основно на българския пазар.

 

Общата сума на мащабното вложение надхвърля 15 млн. лв. и по план кравефермата трябва да е изцяло готова до края на 2015 година.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!