Сумите за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството за 2017 г. ще бъдат изплатени на 30 октомври. А плащане по схемата за Преходната национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за 2017 г. ще бъде направено на 10 ноември. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, по време на заседание на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за Фермер.БГ.
 
 
„Средствата за говедовъдството ще бъдат изплатени на 30 октомври. В момента не мога да кажа каква е ставката, но тя е вече калкулирана на база на броя на животните по схемата. По схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството ще бъдат изплатени около 50% от субсидията. Останалата част ще бъде изплатена през месец януари, от гледна точка на ограниченията в бюджета. Що се отнася до схемата за Преходната национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството, сумите ще бъдат платени на 10 ноември “, обясни стопанинът на агроведомството.
 
Само преди дни по време на УС на Държавен фонд „Земеделие“ бе утвърден общ ресурс от 46 млн. лева по двете схеми.
 
Средствата за изплащане на първия транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, е в размер до 21 585 895 лева. А по схемата за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството е предвидена сума в размер до 24 414 105 лева.
 
„Самото изискване да бъдат предоставени допълнителни документи за количествата мляко, които са към схемата за преходна национална помощ, наложи тези срокове за изплащане на помощта. Иначе винаги сме ги плащали сумите до края на месец октомври“, заключи министър Порожанов.