Зооинженер Момчил Тасков беше избран за председател на Националния съюз на Зооинженерите в България (НСЗБ) по време на отчетното събрание на съюза, което се проведе на 30 ноември 2018 г. в Тракийски университет, Стара Загора. 
 
 
Събранието премина при дневен ред, включващ избор на нов УС, приемането на нови членове и отчет за дейността на НСЗБ за периода 2016 -2018 г., който изнесе зооинженер Георги Йорданов. Заедно с това се дискутираха проблемите и перспективите в сектора.
 
 
Присъстваха длъжностни лица, директорът на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, изпълнителни директори и представители на развъдни организации в България, преподаватели и служители – зооинженери от Аграрния факултет на Тракийски университет, представители на научни институти и др.
 
„Изключително горди сме, че Момчил Тасков оглави Съюза на зооинженерите в България. Това показва, че богатият опит, който той натрупа за тези близо 15 г. във фирма Агритоп се вижда и е още една оценка за цялата фирма и работата ни в посока развитие на българското животновъдство. Зооинженерите имат ключова роля в това развитие и тази професия трябва да се популяризира и развива“, съобщиха от фирма Агритоп.
 
Момчил Тасков               
Роден: 1978 г.
Магистър „Зооинженер“
Две следдипломни квалификации в САЩ
Над 15 обучения в Германия, Австрия, Белгия, Румъния и др.
 
Професионален профил
Момчил Тасков е търговски мениджър в една от най-динамично развиващите се компании в животновъдния сектор - "Агритоп". Той ръководи и координира дейностите по продажбите и е доказал се експерт-консултант и професионалист, работещ в посока развитие на животновъдството и селското стопанство в България. Има над 15-годишен опит в животновъдния сектор. През 2015 година Момчил Тасков е отличен за „Зооинжинер - мениджър“ от Изпълнителна Агенция за селекция и репродукция в животновъдството.