Министърът на земеделието проф. Димитър Греков издаде заповед за мероприятията по Държавната профилактична програма до края на 2013 г., съобщават от Българския ветеринарен съюз.

Мероприятията, които са заложени за изпълнение от регистрираните ветеринарни лекари са :

1.ваксинация антракс ;
2.маркировка ЕПЖ, ДПЖ, СВ, ЕК;
3.изследване за ТБЦ-всички ГВ навършели 24 месеца;
4.прегледи пчели за амер.гнилец ;
5.изпращане проби за ТСЕ и Скрейпи;
6.попълване на чек листи-СВ;
6.вземане проби за КЧС-СВ ;
7.вземане проби за лептоспироза-СВ;
8.изследване за сап-спортни ЕК-еднократно;
9.вземане проби за изследване бруцелоза-ГВ, навършили 24 месеца;
10.изследване бруцелоза ДПЖ , на всички , които са навършели полова зрялост в граничните области със Сърбия, Македония, Гърция и Турция.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!