Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати близо 1 млрд. лв. до края на годината. От тях 735 млн. лв. са по схемите на директните плащания за Кампания 2018, близо 100 млн. лв. по ПРСР 2014-2020.
 
Плащанията за газьола предстоят в скоро време. В рамките на 5 и 10 декември ще тръгнат средствата по първия транш, като първото плащане ще е около 73 млн. лв., а останалите ще се преведат в началото на следващата година. Общата сума е 84 млн. лв. Има увеличение на литрите, но и на бенефициентите. Фермерите ще получат отстъпка от акциза за литър закупен газьол в размер на 0,38 лв.

 

Стартира приемът за помощ за гориво. Какво трябва да знаете?

 

Самата ставка ще бъде определена от министъра на земеделието, след като бъде обработена справката. Това каза изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Живко Живков по време на Осмия национален семинар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

 
Това е третата кампания, в която процесът по кандидатстване за държавната помощ  е облекчен и заявленията се подават заедно с опис и копия от фактурите за закупено гориво за съответната година. Отпадна задължението за водене на дневник. Максималното количество гориво, което подлежи на подпомагане се определя на базата на методика с разходни норми. След приема на документи Националната агенция за приходите извършва проверки на фактурите.
 
 
Помощта се изплаща на земеделските стопани директно, а не както преди това под формата на ваучери за гориво.
 
„През 2019 искаме да стартираме новата система за електронни услуги. Това ще е една система, която да унаследи индивидуалната справка по директни плащания – нов прием по директни плащания, схеми от националния бюджет, а защо не и от другите програми.
 
Пари ще има, както всяка година. Близо 1 милиард е приготвен да влязат в сметките до края на годината. Част от тях влезе влязоха под форма на плащания за животновъди като преходна национална помощ“, обобщи Живков, като добави, че предстои и плащането по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).