Качествената научна работа в аграрния сектор е невъзможна без наличието на добра опитна база, категорични са от Института по животновъдни науки (ИЖН) – Костинброд. Експерименталната база на института разполага с 10 221 дка, които са разположени в района на Института – 1 000 дка, в база Златуша – 3 000 дка и в база Петрохан – 6 221 дка.

 

“Около 6 323 дка са обработваемите площи, от които половината са нископродуктивни. Основна цел в растениевъдството е осигуряването на фураж за изхранване на животните. Главният проблем в работата на Експерименталната база е липсата на техника за обработка на земята, за прибиране на реколтата, а също и за извършване на дейностите в животновъдните ферми”, сподели за Фермер.БГ доц. Д-р Мая Игнатова, директор на института.

 

В Експерименталната база на ИЖН – Костинброд се отглеждат различни видове животни и птици, като част от тях са включени в националния генофонд. Непосредствена задача пред ръководството на института е възстановяването на отделните стада и на физическото и физиологическо състояние на животните.

 

“Институтът предлага на земеделските стопани елитни животни за разплод и угояване. Освен това научните експерименти в института се провеждат с наличните в базата животни и птици. Реализирането на получената продукция осигурява част от собствените приходи на Института. С оглед бъдещото успешно развитие на Експерименталната база е направен цялостен анализ на дейността на базата , въз основа на който е разработена стратегия за развитие”, обяснява доц. Игнатова.

 

Тя допълни, че в програмата на института за тази година е включена необходимостта да се запази дейността на експерименталната база по поддържане на националния генофонд и като основа за провеждане на научните изследвания в ИЖН.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!