Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Селскостопанската академия (ССА) организират семинар за овцевъдите във Враца и Монтана. На 12 ноември в гр. Монтана ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториални областни офиси в гр. Монтана и гр. Враца) и ССА (Земеделски институт - гр. Стара Загора). Темата е „Икономически важни етапи при отглеждане на овце и говеда за мляко.

 

Проблеми на овцевъдството при съвременните пазарни условия. Технология на отглеждането на овце и говеда за мляко, механизиране на процесите”. На семинара Живко Кръстанов от Земеделския институт в Стара Загора ще запознае фермерите с важните етапи при отглеждането на овце за мляко, проблемите на овцевъдството в съвременните пазарни условия, както и технологиите за отглеждане на овце и говеда за мляко и за обработка и съхранение на оборския тор при селскостопанските животни. Кръстанов ще разясни и механизирането на процесите при овце и говеда за мляко.

 

Експертите от Териториалните областни офиси на НССЗ от Монтана и Враца ще представят възможностите за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони на земеделските производители, отглеждащи крави и овце за мляко. Семинарът ще се проведе в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 74, ет. 6, Конферентната зала на Областна дирекция – Монтана на ДФ „Земеделие”.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!